top of page
höjden har en samarbete med Sensus studieförbund som arbetar med bildning och kultur. För närvarande har vi följande studiecirklar aktiva på höjden:

 

Styrelsen, Släktet Ekonomisk Förening 

We gather to learn how to work as part of a board for an organisation. 

 

Styrelsen, INSISTER SPACE

The board of Insister Space discusses and works on solidarity, feminism and infrastructure in the freelance field of dance and choreography.

 

Hoffice at höjden

We gather to work in solidarity on administrative work that comes with being a freelance artist.

 

bottom of page